Spät na zoznam
na facebook

Video archiv

Medzinárodné cvičenie špeciálnych jednotiek

Cvičenie špeciálnych jednotiek je určite potrebné realizovať. Špeciálne jednotky to svoje know - how, tie svoje praktické aj veľmi citlivé informácie si vymieňajú práve na takýchto cvičeniach.
Na cvičení sa zdokonaľujú štandardné operačné postupy.
Cvičenie je naozaj komplexné pokiaľ ide o problematiku building.
Televízny seriál Bývajme Bezpečne je projektom Občianskeho združenia Bývajme bezpečne.
ADLO - Bezpečnostné dvere je partnerom Občianskeho združenia Bývajme bezpečne.

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Adlo sk

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie