Spät na zoznam
na facebook

Prevencia kriminality, kriminalita v prostredí, Bratislava 9.11.2009

Prevencia kriminality, kriminalita v prostredí, Bratislava 9.11.2009

27. 11. 2009

Crime Prevention Trought Environmental Design
Prevencia kriminality, kriminalita v prostredí

V dňoch 8. - 11. novembra 2009 sa uskutočnilo v Bratislave pracovné stretnutie riadiacej skupiny európskeho preventívneho projektu „Crime Prevention Trought Environmental Design“ v rámci spoznávania preventívnych opatrení vybraných štátov Európskej únie zameraných do oblasti skvalitňovania života prostredníctvom realizácie preventívnych opatrení technickej prevencie. Projekt realizuje Policajné Prezídium v Írsku „An Garda Siochana“ na základe grantu Európskej komisie všeobecnej justície, slobody a bezpečnosti.
Nakoľko je členom riadiacej skupiny vyššie uvedeného projektu aj gestor projektu „Bývajme bezpečne“ (ďalej len „projekt“) za Policajný zbor, mjr. JUDr. Alexander Kliment, mali sme možnosť objasniť genézu projektu, ako aj jeho základné ciele a smerovanie dvanásťčlennej skupine odborníkov z Veľkej Británie, Škótska, Írska a Maďarskej republiky. Prezentácie projektu prebehla dňa 9. novembra 2009 v priestoroch Prezídia Policajného zboru. Projekt. Projekt prezentoval v anglickom rokovacom jazyku konateľ spoločnosti Adlo – bezpečnostné dvere, s. r. o. Ing. Jozef Adame. Časová dotácia prezentácie projektu bola však vzhľadom na obsiahlosť projektu nízka a preto sa garanti projektu rozhodli spracovať publikáciu „Bývajme bezpečne“, ktorá je vydaná aj v českej mutácii, jej anglickú verziu pod názvom „Live Safe“. Anglicky hovoriaci účastníci prezentácie vysoko kladne hodnotili prístup Policajného zboru a nekomerčný postoj právnickej osoby zastúpenej firmou Adlo – bezpečnostné dvere, s. r. o. pri spolupráci na projekte ako aj pri presadzovaní základných preventívnych nástrojov slúžiacich na zvyšovanie právneho vedomia občanov a obyvateľov Slovenskej republiky.
Uvedená prezentácia predstavuje už druhú skúsenosť garantov projektu „Bývajme bezpečne“ na medzinárodne organizovanej odbornej úrovni. Prvou bola prezentácia projektu na medzinárodnej konferencii „Nová témata v bezpečnostním průmyslu“ spojenej s výstavou Pragoalarm dňa 25. februára 2009, na ktorú boli pozvaní gestori preventívneho projektu organizátormi podujatia.
Možnosť prezentovania výsledkov spoločnej práce a kladný ohlas odbornej i laickej verejnosti nás, ako garantov projektu utvrdzuje v tom, že naše snaženie prispieva k znižovaniu páchania trestného činu krádeže vlámaním a zvyšuje znalosť občanov a obyvateľov, už nielen, Slovenskej republiky v oblasti ochrany vlastného majetku.

Vianočná akcia
Elite

Vianočná akcia
Economy

Venujte DARČEKOVÝ poukaz

Bezpečnostné dvere od výrobcu

Adlo sk

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie