FaceBook YouTube Instagram
FaceBookna facebook

Doplnky

Magnetický kontakt
(vrátane úprav dverí, úprav zárubne a montáže)

Katalógové číslo 2340-0032
Magnetický kontakt (vrátane úprav dverí, úprav zárubne a montáže)
Cena bez DPH: 24,17 €Cena s DPH: 29,00 €
Popis
Technická špecifikácia

 

Použitie:
Magnetický kontakt je zariadenie, ktoré slúži pre nasnímanie stavu otvoreného, alebo zatvoreného dverného ADLO krídla.
Magnetický kontakt je určený pre dvere, kde je podmienka, alebo nutnosť informovať o skutočnosti, či sú dvere otvorené, alebo zatvorené.
 
Popis:
Magnetický kontakt sú elektromechanické súčiastky, ktoré sú štandardne osadené v hornom rohu ADLO zárubne a ADLO dverného krídla. V ADLO dvernom krídle je osadená časť s pevným magnetom a ako protikus v ADLO zárubni je časť s pohyblivým magnetom - spojeným so spínačom.
Pri uzatvorení dverného ADLO krídla sa magnety dostanú do tesnej blízkosti a následne pevný magnet v dvernom ADLO krídle pritiahne pohyblivý magnet v ADLO zárubni a ten aktivuje spínač. Spínač preruší, alebo naopak spojí elektrický obvod a vyšle tak signál k signalizačnému zariadeniu ( svetlu, zvukovému hlásiču, tichému hlásiču a podobne ).
Magnetický kontakt sníma otvorenie, alebo zatvorenie dverného ADLO krídla bez ohľadu na skutočnosť, či je dverné krídlo uzamknuté, alebo nie.
 
Obmedzenie:
Magnetický kontakt je možné objednať iba do novej ADLO zárubne a ADLO dverného krídla a nie je ho možné objednať dodatočne na už namontovanú ADLO zárubňu a ADLO dverné krídlo.
 
Upozornenie:
Magnetický kontakt sníma otvorenie, alebo zatvorenie dverného ADLO krídla bez ohľadu na skutočnosť, či je dverné krídlo uzamknuté, alebo nie.
 
Bezpečnosť:
Namontovaním Magnetického kontaktu na ADLO bezpečnostné dvere sa bezpečnosť v prípade uzamknutých dverí podľa EN STN 1627 nezmení.
 
Umiestnenie Magnetického kontaktu:
Magnetický kontakt je štandardne osadený v hornom rohu ADLO zárubne a ADLO dverného krídla.
 
Montáž:
V prípade objednania Magnetického kontaktu je štandardne v dvernom ADLO krídle a ADLO zárubni umiestnené toto zariadenia s prípravou pre zapojenie do napájania prúdom.
Upozornenie: firma ADLO nezapája Magnetický kontakt do napájania prúdom.
Tento úkon by mala vykonať osoba ( firma ) dodávajúca signalizačné zariadenie ( svetlo, zvukový hlásič, tichý hlásič a podobne ).
 
Dostupnosť:
Na objednávku. O možnosti objednania sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.
 
Dobrá rada:
Magnetický kontakt je určený pre dvere, kde je podmienka, alebo nutnosť informovať o skutočnosti, či sú dvere otvorené, alebo zatvorené.

O vhodnosti použitia Magnetického kontaktu je dobré sa poradiť s firmou, ktorá elektronicky zabezpečuje objekt, alebo vstup do objektu.

 

Použitie:
Magnetický kontakt je zariadenie, ktoré slúži pre nasnímanie stavu otvoreného, alebo zatvoreného dverného ADLO krídla.
Magnetický kontakt je určený pre dvere, kde je podmienka, alebo nutnosť informovať o skutočnosti, či sú dvere otvorené, alebo zatvorené.
 
Popis:
Magnetický kontakt sú elektromechanické súčiastky, ktoré sú štandardne osadené v hornom rohu ADLO zárubne a ADLO dverného krídla. V ADLO dvernom krídle je osadená časť s pevným magnetom a ako protikus v ADLO zárubni je časť s pohyblivým magnetom - spojeným so spínačom.
Pri uzatvorení dverného ADLO krídla sa magnety dostanú do tesnej blízkosti a následne pevný magnet v dvernom ADLO krídle pritiahne pohyblivý magnet v ADLO zárubni a ten aktivuje spínač. Spínač preruší, alebo naopak spojí elektrický obvod a vyšle tak signál k signalizačnému zariadeniu ( svetlu, zvukovému hlásiču, tichému hlásiču a podobne ).
Magnetický kontakt sníma otvorenie, alebo zatvorenie dverného ADLO krídla bez ohľadu na skutočnosť, či je dverné krídlo uzamknuté, alebo nie.
 
Obmedzenie:
Magnetický kontakt je možné objednať iba do novej ADLO zárubne a ADLO dverného krídla a nie je ho možné objednať dodatočne na už namontovanú ADLO zárubňu a ADLO dverné krídlo.
 
Upozornenie:
Magnetický kontakt sníma otvorenie, alebo zatvorenie dverného ADLO krídla bez ohľadu na skutočnosť, či je dverné krídlo uzamknuté, alebo nie.
 
Bezpečnosť:
Namontovaním Magnetického kontaktu na ADLO bezpečnostné dvere sa bezpečnosť v prípade uzamknutých dverí podľa EN STN 1627 nezmení.
 
Umiestnenie Magnetického kontaktu:
Magnetický kontakt je štandardne osadený v hornom rohu ADLO zárubne a ADLO dverného krídla.
 
Montáž:
V prípade objednania Magnetického kontaktu je štandardne v dvernom ADLO krídle a ADLO zárubni umiestnené toto zariadenia s prípravou pre zapojenie do napájania prúdom.
Upozornenie: firma ADLO nezapája Magnetický kontakt do napájania prúdom.
Tento úkon by mala vykonať osoba ( firma ) dodávajúca signalizačné zariadenie ( svetlo, zvukový hlásič, tichý hlásič a podobne ).
 
Dostupnosť:
Na objednávku. O možnosti objednania sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.
 
Dobrá rada:
Magnetický kontakt je určený pre dvere, kde je podmienka, alebo nutnosť informovať o skutočnosti, či sú dvere otvorené, alebo zatvorené.

O vhodnosti použitia Magnetického kontaktu je dobré sa poradiť s firmou, ktorá elektronicky zabezpečuje objekt, alebo vstup do objektu.

Predajne Galéria realizácií Video galéria

Cookies