na facebook
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu - variant 2

Odvoz a likvidácia stavebného odpadu - variant 2

Katalógové číslo 0046.01
Cena bez DPH: 15,83 € Cena s DPH: 19,00 €

Popis:
Služba Odvoz a likvidácia odpadu je doplnkovou službou, ktorá zahŕňa služby spojené s odstránením  stavebného odpadu.
Stavebný odpad vzniká pri vykonávaní prác ako sú: demontáž pôvodných dverí, demontáž pôvodnej zárubne, montáž nových bezpečnostných dverí a montáž novej bezpečnostnej zárubne.
V cene Odvozu a likvidácie stavebného odpadu sú zahrnuté jednotlivé úkony technika.
Sú to nasledujúce práce:
-    znesenie stavebného odpadu,
-    odvoz z miesta realizácie,
-    separovanie odpadu,
-    profesionálna likvidácia odpadu.

V závislosti od veľkosti stavebného odpadu, rozmerov dverí a spôsobu osadenia pôvodnej zárubne, sa mení aj spôsob likvidácie odpadu.
Pri demontáži pôvodných dverí a pôvodnej zárubne vzniká stavebný odpad, ktorý vznikne búracími prácami súvisiacimi s vytvorením stavebného otvoru pre novú ADLO bezpečnostnú zárubňu.
Jedná sa hlavne o: pôvodné dvere, pôvodnú zárubňu, stavebnú suť ( betón, tehla, panel, železo, drevo, omietka, atď. ).
Pri jednotlivých druhoch demontáže pôvodnej zárubne a dverí, sa mení aj množstvo odpadu ktoré vzniká a preto je nutné posúdenie variantu odvozu technikom firmy ADLO, pred samotnou realizáciou zákazky.
O skutočnosti, o aký variant Odvozu a likvidácie odpadu sa jedná, určuje technik firmy ADLO na mieste realizácie v deň technickej obhliadky.

Dobrá rada:
Pri objednávke ADLO bezpečnostných dverí zvážte či Vaše pôvodné dvere môžete ešte využiť či už na chalupe, v pivnici, alebo či ich chcete nechať zlikvidovať.
Odpad môžete zlikvidovať aj vlastnými silami a bez platenia, každá samospráva spravidla umožňuje svojim obyvateľom bezplatnú likvidáciu drobného stavebného odpadu na zberných dvoroch, ktoré prevádzkuje.
V žiadnom prípade nevyhadzujte stavebný odpad do kontajnerov určených na komunálny odpad.

Cenníky Bezpečnostných vložiek:
Vložka RB Locxis ADLO, 5 kľúčov, s palcom, 62mm/31x31
Vložka Resist XLINE, 5 kľúčov, s palcom, 60mm/30x30
Vložka Resist Qclass, 5 kľúčov, s palcom, 60mm/30x30
Vložka Resist RF7, 5 kľúčov, s palcom, 65mm/35x30

Istiace body ADLO bezpečnostných dverí Plánujete rekonštrukciu? Ochráňte svoj nový domov! Vymeňte STARÉ dvere za NOVÉ ADLO! Zľavy až do 230€ ADLO Exteriérové Termo dvere, Jubeo, zľava -175 € Bytové bezpečnostné pivnice zľava 100€

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie