na facebook
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu - variant 2

Odvoz a likvidácia stavebného odpadu - variant 2

Katalógové číslo 0046.01
Cena bez DPH: 15,83 € Cena s DPH: 19,00 €

Popis:
Služba Odvoz a likvidácia odpadu je doplnkovou službou, ktorá zahŕňa služby spojené s odstránením  stavebného odpadu.
Stavebný odpad vzniká pri vykonávaní prác ako sú: demontáž pôvodných dverí, demontáž pôvodnej zárubne, montáž nových bezpečnostných dverí a montáž novej bezpečnostnej zárubne.
V cene Odvozu a likvidácie stavebného odpadu sú zahrnuté jednotlivé úkony technika.
Sú to nasledujúce práce:
-    znesenie stavebného odpadu,
-    odvoz z miesta realizácie,
-    separovanie odpadu,
-    profesionálna likvidácia odpadu.

V závislosti od veľkosti stavebného odpadu, rozmerov dverí a spôsobu osadenia pôvodnej zárubne, sa mení aj spôsob likvidácie odpadu.
Pri demontáži pôvodných dverí a pôvodnej zárubne vzniká stavebný odpad, ktorý vznikne búracími prácami súvisiacimi s vytvorením stavebného otvoru pre novú ADLO bezpečnostnú zárubňu.
Jedná sa hlavne o: pôvodné dvere, pôvodnú zárubňu, stavebnú suť ( betón, tehla, panel, železo, drevo, omietka, atď. ).
Pri jednotlivých druhoch demontáže pôvodnej zárubne a dverí, sa mení aj množstvo odpadu ktoré vzniká a preto je nutné posúdenie variantu odvozu technikom firmy ADLO, pred samotnou realizáciou zákazky.
O skutočnosti, o aký variant Odvozu a likvidácie odpadu sa jedná, určuje technik firmy ADLO na mieste realizácie v deň technickej obhliadky.

Dobrá rada:
Pri objednávke ADLO bezpečnostných dverí zvážte či Vaše pôvodné dvere môžete ešte využiť či už na chalupe, v pivnici, alebo či ich chcete nechať zlikvidovať.
Odpad môžete zlikvidovať aj vlastnými silami a bez platenia, každá samospráva spravidla umožňuje svojim obyvateľom bezplatnú likvidáciu drobného stavebného odpadu na zberných dvoroch, ktoré prevádzkuje.
V žiadnom prípade nevyhadzujte stavebný odpad do kontajnerov určených na komunálny odpad.

Každá nová ADLO zárubňa je jedinečná, vyrobená pre konkrétneho zákazníka, pre konkrétny stavebný otvor.

ZADARMO zárubňa
rad Elite

ZĽAVA až 222€
pre dom

Novostavba rodinného domu

Bezpečnostné dvere od výrobcu

Adlo sk

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie