na facebook

Dosekanie stavebného otvoru na mieru / za m3

Katalógové číslo 3200-0038
Cena bez DPH: 665,83 € Cena s DPH: 799,00 €
Popis prác:
Dosekanie stavebného otvoru je pracovný proces, pri ktorom technici firmy ADLO dosekajú stavebný otvor potrebný pre bezproblémové osadenie zárubne, alebo svetlíka.
V závislosti od typu steny, technici použitím vhodného náradia a techniky búracích prác, dosekajú stavebný otvor na požadovaný rozmer.
Upozornenie: Dosekanie stavebného otvoru je vysoko prašná činnosť, odporúčame dôkladne pozakrývať nábytok a všetky veci ktoré by mohli byť poškodené zvýšenou prašnosťou.
 
Príprava stavebného otvoru dosekaním:
Stavebný otvor pre osadenie novej ADLO zárubne, alebo svetlíka dosekaním je možné pripraviť aj svojpomocne samotným zákazníkom. Je však potrebné presne dodržať rozmery otvoru, podľa rozmerov dohodnutých s technikom firmy ADLO pri technickej prehliadke.
Upozornenie: Ak si zákazník pripravuje stavebný otvor svojpomocne sám, technici firmy ADLO nezačisťujú priestor okolo zárubne, alebo svetlíka jemnou omietkovinou.
 
Požiadavky:
Miesto realizácie dosekania musí byť sprístupnené v dohodnutom a stanovenom termíne.
Aby mohlo dosekanie bez problémov prebehnúť, je potrebné zabezpečiť nasledujúce:
-          Prívod elektrickej energie 220V/16A vo vzdialenosti nie väčšej ako 25m od miesta montáže.
-          Prívod vody.
-          Dostatočné osvetlenie miesta realizácie.
-          Vykurované, alebo aspoň temperované priestory v minimálnej teplote 10°C.
-          Relatívnu vlhkosť priestorov v maximálnej hodnote 50%.
-          Zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu pracovníkov vykonávajúcich dosekanie.
-          Zabezpečiť parkovanie a povoliť vjazd do čo najbližšej vzdialenosti od miesta realizácie.
-          Odstránenie predmetov, ktoré by mohli brániť riadnemu výkonu práce, alebo ktoré by mohli byť počas dosekania poškodené.
-          Prikrytie nábytku alebo vecí, ktoré by mohli byť poškodené zvýšenou prašnosťou.
 
Náradie potrebné na dosekanie:
Náradie potrebné na dosekanie stavebného otvoru zabezpečuje firma ADLO.
 
Bezpečnosť pri práci:
Pracovníci firmy ADLO dodržiavajú všetky normy a požiadavky kladené na Bezpečnosť pri práci.
Pre zabezpečenie bezpečnosti a aby nedošlo k prípadnému ublíženiu na zdraví spôsobeného úrazom pri dosekaní, odporúčame zákazníkom sa nezdržiavať v mieste realizácie dosekania.
 
Dĺžka trvania dosekania:
Celkový čas dosekania stavebného otvoru, závisí od množstva dosekania, typu steny, hĺbky ostenia atď..
 
Obmedzenie:
O skutočnosti, či je možné dosekať stavebný otvor na požadovaný rozmer, rozhoduje technik firmy ADLO pri odbornej technickej ohliadke ( obhliadku poskytujeme nezáväzne a zdarma ).
 
Dostupnosť:
Na objednávku. O možnosti objednania sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.
 
Dobrá rada:
Odporúčame dosekanie stavebného otvoru zveriť skúseným odborníkom s dostatočnou praxou v odbore.

Každá nová ADLO zárubňa je jedinečná, vyrobená pre konkrétneho zákazníka, pre konkrétny stavebný otvor.

ZADARMO zárubňa
rad Elite

ZĽAVA až 222€
pre dom

Novostavba rodinného domu

Bezpečnostné dvere od výrobcu

Adlo sk

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie