na facebook

Domurovanie pripraveného stavebného otvoru na mieru / za m3

Katalógové číslo 3200-0039
Cena bez DPH: 665,83 € Cena s DPH: 799,00 €

 

Popis prác:
Domurovanie pripraveného stavebného otvoru na mieru je pracovný proces, pri ktorom odborne zaškolení technici firmy ADLO domurujú priestor pri zárubni, alebo svetlíku.
Technici firmy ADLO domurujú akýkoľvek voľný priestor medzi zárubňou, alebo svetlíkom a pripraveným stavebným otvorom tak, aby bolo možné osadiť zárubňu, alebo svetlík a následne osadiť dverné krídlo.
O spôsobe domurovania rozhoduje technik v závislosti od veľkosti stavebného otvoru, hĺbky ostenia, možnosti použitia materiálu atď. .
 
Požiadavky:
Miesto realizácie domurovania musí byť sprístupnené v dohodnutom a stanovenom termíne.
Aby mohlo domurovanie bez problémov prebehnúť, je potrebné zabezpečiť nasledujúce:
-          Prívod elektrickej energie 220V/16A vo vzdialenosti nie väčšej ako 25m od miesta montáže.
-          Prívod vody.
-          Dostatočné osvetlenie miesta realizácie.
-          Vykurované, alebo aspoň temperované priestory v minimálnej teplote 10°C.
-          Relatívnu vlhkosť priestorov v maximálnej hodnote 50%.
-          Zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu pracovníkov vykonávajúcich domurovanie.
-          Zabezpečiť parkovanie a povoliť vjazd do  najbližšej vzdialenosti od miesta realizácie.
-          Odstránenie predmetov ktoré by mohli brániť riadnemu výkonu práce, alebo ktoré by mohli byť počas domurovania poškodené.
 
Náradie potrebné na domurovanie:
Náradie potrebné na domurovania pripraveného stavebného otvoru zabezpečuje firma ADLO.
 
Materiál potrebný na domurovanie:
V cene domurovania je zahrnutá spotreba materiálu, ktorý je potrebný na odborne vykonané domurovanie stavebného otvoru.
 
Bezpečnosť pri práci:
Pracovníci firmy ADLO dodržiavajú všetky normy a požiadavky kladené na Bezpečnosť pri práci.
Aby nedošlo k prípadnému ublíženiu na zdraví spôsobeného úrazom pri domurovaní, odporúčame zákazníkom nezdržiavať sa v mieste realizácie domurovania.
 
Dĺžka trvania domurovania:
Celkový čas domurovania pripraveného stavebného otvoru, závisí od veľkosti stavebného otvoru, hĺbky ostenia, použitého materiálu atď. .
 
Obmedzenie:
O skutočnosti, či je možné domurovať stavebný otvor rozhoduje technik firmy ADLO pri odbornej technickej obhliadke ( obhliadku poskytujeme nezáväzne a zdarma ).
Domurovanie nie je možné realizovať v stene, ktorá nevyhovuje požiadavkám kladením na bezproblémovú montáž ADLO zárubne, alebo svetlíka.
 
Dostupnosť:
Na objednávku. O možnosti objednania sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.
 
Dobrá rada:

Odporúčame domurovanie pripraveného stavebného otvoru zveriť skúseným odborníkom s dostatočnou praxou v odbore.

Každá nová ADLO zárubňa je jedinečná, vyrobená pre konkrétneho zákazníka, pre konkrétny stavebný otvor.

ZADARMO zárubňa
rad Elite

ZĽAVA až 222€
pre dom

Novostavba rodinného domu

Bezpečnostné dvere od výrobcu

Adlo sk

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie