na facebook

Demontáž pôvodnej dvojkrídlovej nezaliatej kovovej zárubne obtiažnosť II. a príprava staveného otvoru

Katalógové číslo 3100-0004
Cena bez DPH: 32,50 € Cena s DPH: 39,00 €
Popis prác:
Demontáž pôvodnej dvojkrídlovej zárubne je pracovný proces, pri ktorom technici firmy ADLO demontujú pôvodnú zárubňu a pripravia stavebný otvor potrebný pre osadenie novej ADLO dvojkrídlovej zárubne.
V závislosti od osadenia pôvodnej zárubne, technici použitím vhodného náradia a techniky búracích prác odstránia pôvodnú zárubňu.
 
V cene demontáže pôvodnej zárubne sú zahrnuté jednotlivé úkony technika a práce týkajúce sa prípravy stavebného otvoru.
Sú to nasledujúce práce:
-          Príprava pracovného miesta.
-          Zosadenie pôvodných dverí z pántov.
-          Narezanie pôvodnej zárubne.
-          Demontáž zárubne vrátane demontáže jej kotviacich prvkov.
-          Osekanie muriva vyčnievajúceho zo steny.
-          Zarovnanie stien na požadovaný rozmer stavebného otvoru.
-          Demontáž prahu a príprava spodnej časti stavebného otvoru.
Upozornenie: Demontáž pôvodnej zárubne je vysoko prašná činnosť, odporúčame dôkladne pozakrývať nábytok a všetky veci ktoré by mohli byť poškodené zvýšenou prašnosťou.
 
Príprava stavebného otvoru:
V prípade ak pri objednávke montáže novej ADLO zárubne  je objednaná aj demontáž pôvodnej zárubne, prípravu stavebného otvoru zabezpečujú technici firmy ADLO.
Stavebný otvor pre osadenie novej ADLO zárubne, je možné pripraviť aj svojpomocne samotným zákazníkom. Je však potrebné presne dodržať rozmery otvoru, podľa rozmerov dohodnutých s technikom firmy ADLO pri technickej prehliadke.
Upozornenie: Ak si zákazník demontuje pôvodnú zárubňu, alebo pripraví stavebný otvor svojpomocne sám, technici firmy ADLO nezačisťujú priestor okolo zárubne jemnou omietkovinou.
 
Požiadavky na demontážne miesto:
Miesto realizácie demontáže musí byť sprístupnené v dohodnutom a stanovenom termíne.
Pre vykonanie montáže tak, aby mohla montáž bez problémov prebehnúť, je potrebné zabezpečiť nasledujúce:
-          Prívod elektrickej energie 220V/16A vo vzdialenosti nie väčšej ako 25m od miesta montáže.
-          Prívod vody.
-          Dostatočné osvetlenie miesta montáže.
-          Vykurované, alebo aspoň temperované priestory v minimálnej teplote 10°C.
-          Relatívnu vlhkosť priestorov v maximálnej hodnote 50%.
-          Zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu pracovníkov vykonávajúcich montáž.
-          Zabezpečiť parkovanie a povoliť vjazd do čo najbližšej vzdialenosti od miesta montáže.
-          Odstránenie predmetov, ktoré by mohli brániť riadnemu výkonu práce, alebo ktoré by mohli byť počas demontáže poškodené.,
-          Prikrytie nábytku alebo vecí, ktoré by mohli byť poškodené zvýšenou prašnosťou.
 
Náradie potrebné na demontáž pôvodnej dvojkrídlovej zárubne:
Náradie potrebné na demontáž pôvodnej dvojkrídlovej zárubne zabezpečuje firma ADLO.
 
Bezpečnosť pri práci:
Pracovníci firmy ADLO dodržiavajú všetky normy a požiadavky kladené na Bezpečnosť pri práci.
Pre zabezpečenie bezpečnosti a aby nedošlo k prípadnému ublíženiu na zdraví spôsobeného úrazom pri demontáži, odporúčame zákazníkom sa nezdržiavať v mieste realizácie demontáže.
 
Dĺžka trvania demontáže pôvodnej dvojkrídlovej zárubne:
Demontáž pôvodnej zárubne a príprava stavebného otvoru trvá 1 až 2 hodiny.
 
Obmedzenie:
O skutočnosti, či je možné pôvodnú dvojkrídlovú zárubňu demontovať, rozhoduje technik firmy ADLO pri odbornej technickej obhliadke ( obhliadku poskytujeme nezáväzne a zdarma ).
Demontáž pôvodnej dvojkrídlovej zárubne je možné objednať v tom prípade, ak je objednaná súčasne aj s montážou novej ADLO dvojkrídlovej zárubne.
 
Dostupnosť:
Na objednávku. O možnosti objednania demontáže pôvodnej dvojkrídlovej zárubne sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.
 
Dobrá rada:
Odporúčame demontáže pôvodných dvojkrídlových zárubní zveriť skúseným odborníkom s dostatočnou praxou v odbore.
Nekvalitne a neodborne vykonaná demontáž pôvodnej dvojkrídlovej zárubne môže narušiť statiku ostenia, kde sa bude nachádzať nová ADLO dvojkrídlová zárubňa.

Odporúčame objednať si demontáž pôvodnej dvojkrídlovej zárubne spolu s montážou novej ADLO dvojkrídlovej zárubne v jeden deň, tak aby Váš chránený priestor neostal cez noc bez možnej ochrany.

Každá nová ADLO zárubňa je jedinečná, vyrobená pre konkrétneho zákazníka, pre konkrétny stavebný otvor.

ZADARMO zárubňa
rad Elite

ZĽAVA až 222€
pre dom

Novostavba rodinného domu

Bezpečnostné dvere od výrobcu

Adlo sk

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie