na facebook

Otázky a odpovede

Vážený návštevník,
radi odpovieme na vaše otázky týkajúce sa Bezpečnostných dverí a služieb spoločnosti ADLO.

Vyplňte prosím nasledujúci formulár a čakajte našu odpoveď.
Je potrebné vyplniť všetky políčka.

Vyberte oblasť záujmu:

Vaša otázka:

chapta

Otázka: Mám od vás bezpečnostné dvere ADLO, ako mám postupovať, keď mi skončí platnosť certifikátu NBU ?

Podľa vyhlášky č. 314/2006 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 337/2004 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov a o ich používaní:
Po uplynutí platnosti certifikátu typu môže mechanický zábranný prostriedok používať užívateľ ďalších desať rokov a technický zabezpečovací prostriedok ďalších päť rokov, ak nenastala zmena vlastností rozhodujúcich na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností.

16. 06. 2008 
Zadarmo montáž ADLO bezpečnostných dverí rad Elite, rade Economy + zľava ADLO Exteriérové Termo dvere, Jubeo, zľava -135 € V čase dovoleniek, nedajte šancu zlodejom, ADLO neprekonateľné

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie