Spät na cenník dverí
na facebook
Zľava na dvere bez protipožiarnosti a so základnou zvukovou izoláciou dverí 33dB (rad Economy D3)

Zľava na dvere bez protipožiarnosti a so základnou zvukovou izoláciou dverí 33dB
(rad Economy D3)

Katalógové číslo 1150-0022
Cena bez DPH: -50,00 € Cena s DPH: -60,00 €

Použitie:

Štandardné ADLO Bezpečnostné dvere rad Economy D3 sú vyrobené v prevedení s certifikovanou požiarnou odolnosťou v dosiahnutej hodnote EI30/EW30 a so zvýšenou zvukovou izoláciou dverí 39dB.

Na požiadanie a so zľavou je možné vyrobiť dverné krídlo rad Elite bez protipožiarnej odolnosti a so základnou zvukovou izoláciou dverí 33dB.

Bezpečnostné dvere vyrobené bez protipožiarnosti neplnia úlohu požiarneho uzáveru, nakoľko neboli skúšané na požiarnu odolnosť a nemajú platný protipožiarny certifikát.

Bezpečnostné dvere vyrobené v prevedení bez protipožiarnosti a so základnou zvukovou izoláciou, s rezervou spĺňajú požiadavky normy podľa STN 746481 na vzduchovú nepriezvučnosť vchodových dverí do bytu (požadovaný Index vzduchovej nepriezvučnosti min 32dB). Základná zvuková izolácia umiestnená vo dverách rad Economy D3 tlmí hluk šíriaci sa vzduchom (vzduchová nepriezvučnosť dverí) o 33dB.

Bezpečnostné dvere bez protipožiarnosti a so základnou zvukovou izoláciou je možné použiť v prípade, ak dvere nemusia plniť úlohu požiarneho uzáveru, alebo ak sa jedná o vstup do chráneného priestoru, kde nieje podmienkou oddeliť chránený a nechránený priestor protipožiarnou zábranou, alebo vo výraznej miere odhlučniť vstup do priestoru.

 

Popis:

Bezpečnostné dvere bez protipožiarnosti nemajú použité ako výplň v konštrukcii dverného krídla nehorľavé materiály a  v priestore medzi ADLO dverným krídlom a ADLO zárubňou nie je nalepená protipožiarna napeňovacia páska. Znížená zvuková izolácia je zabezpečená použitím rastru z materiálu MDF, ktorý tlmí zvuk do požadovanej výšky 33dB.  Raster z materiálu MDF je umiestený vo dvernom krídle medzi dvomi oceľovými platňami, takže nijak nenarúša funkčnosť a celkový vzhľad dverí.

 

Označenie:

Dvere bez protipožiarnej odolnosti majú označenie: EI00/EW00

EI00 dvere požiaru brániace po dobu 0 minút

EI - hodnota, pri ktorej sa na odvrátenej strane od požiaru sleduje priamo teplota (dvere brániace

požiaru)

EW00 dvere požiaru odolné po dobu 0 minút

EW - hodnota, pri ktorej je sledované množstvo sálavého tepla vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru (dvere obmedzujúce požiar)

 

Certifikácia a atesty:

Bezpečnostné dvere ADLO vyrobené v prevedení bez protipožiarnosti neboli skúšané na požiarnu odolnosť a nemajú platný certifikát podľa normy STN EN 1634.

ADLO dverné krídlo (rad Economy D3) so základnou zvukovou izoláciou bolo teoreticky posúdené z hľadiska vzduchovej nepriezvučnosti, a dosiahlo index nepriezvučnosti dverného krídla RW,DK=33dB.

Posudok vypracovala STU – Stavebná fakulta, Katedra konštrukcií pozemných stavieb Bratislava.

 

Výplň dverného krídla:

Dvere vyrobené bez certifikovanej požiarnej odolnosti, nemajú konštrukčne vo vnútri dverí ako výplň nehorľavé materiály. Dvere vyrobené so základnou zvukovou izoláciou majú konštrukčne vo vnútri dverí ako výplň bezpečnostný raster z materiálu MDF, ktorý bráni prechodu zvuku cez ADLO dverné krídlo a tým tlmí zvuk o 33dB.

 

Bezpečnosť:

Úpravou dverí na dvere bez protipožiarnosti a so základnou zvukovou izoláciou sa bezpečnosť ADLO bezpečnostných dverí podľa normy EN STN 1627 nezmení. Materiál, použitý ako výplň základnej zvukovej izolácia (bezpečnostný raster z materiálu MDF), je podstatne pevnejší ako materiál použitý pri skúškach na bezpečnosť.

 

Obmedzenie:

Dodatočne nie je možné ADLO dvere upraviť na protipožiarne.

Základnú zvukovú izoláciu 33dB  je možne objednať iba s novými ADLO dverami.

 

Dostupnosť:

Na objednávku. O možnosti objednania dverí bez protipožiarnej odolnosti a so základnou zvukovou izoláciou dverí sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.

 

Dobrá rada:

Bezpečnostné dvere vyhotovené v prevedení bez protipožiarnej úpravy, odporúčame zákazníkom ktorí nevyžadujú, alebo nepotrebujú bezpečnostné dvere s platným certifikátom na protipožiarnu odolnosť.

Pri objednaní ADLO  dverí so základnou zvukovou izoláciou odporúčame  vymeniť aj pôvodnú zárubňu za novú ADLO zárubňu. Dverné krídlo  a zárubňa sú vyrobené ako jeden celok a s použitím ADLO tesnenia na zárubni je zabránené, aby sa zvuk šíril aj priestorom medzi dverným krídlom a zárubňou.

 

Upozornenie:

Základná zvuková izolácia dverí neodhluční zvuky šíriace sa obvodovými múrmi a inými súčasťami domu.

Istiace body ADLO bezpečnostných dverí Plánujete rekonštrukciu? Ochráňte svoj nový domov! Vymeňte STARÉ dvere za NOVÉ ADLO! Zľavy až do 230€ ADLO Exteriérové Termo dvere, Jubeo, zľava -175 € Bytové bezpečnostné pivnice zľava 100€

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie