Spät na cenník dverí
na facebook
Úprava dverí na vlastné kovanie a jeho montáž  na ADLO dvere

Úprava dverí na vlastné kovanie a jeho montáž na ADLO dvere

Katalógové číslo 1101.01
Cena bez DPH: 40,83 € Cena s DPH: 49,00 €

Popis prác:

Úprava dverí na vlastné kovanie a jeho montáž na ADLO bezpečnostné dvere je pracovný proces, pri ktorom odborne zaškolení technici firmy ADLO upravia dvere na Vaše vlastné kovanie a následne ho namontujú na nové ADLO dverové krídlo.

Takýmto spôsobom dvere úplne sfunkčnia tak, aby mohli dvere ihneď po namontovaní plniť svoju bezpečnostnú funkciu.

V cene úpravy dverí na vlastné kovanie sú zahrnuté jednotlivé úkony technika, programátora a práce týkajúce sa prispôsobenia ADLO dverí na vlastné kovanie.
 

- Zameranie Vášho vlastného kovania a návrh úprav dverí.
- Vytvorenie technickej dokumentácie k týmto úpravám.
- Naprogramovanie úprav dverí.
- Odporúčame kovanie poslať do našej výroby na bezplatnú analýzu vhodnosti jeho použitia na ADLO bezpečnostné dvere.
- V prípade potreby úprava kovania na použitie na ADLO dvere.
- Vyskúšanie Vášho vlastného kovania na dverách ešte pred expedíciou dverí z výroby.

 

V cene montáže vlastného kovania na ADLO bezpečnostné dverí sú zahrnuté jednotlivé úkony technika a práce týkajúce sa montáže kovania.

Sú to nasledujúce práce:

- Obhliadka miesta montáže a zameranie vlastného ( v mieste strediska firmy ADLO ).
- Kontrola funkčnosti a úplnosti vlastného kovania pri zameraní dverí.
- Kontrola rozmerov vlastného kovania Rostex  tak, aby kovanie mohlo byť bezproblémovo namontované na ADLO dverné krídlo.
- V deň montáže dverí skompletizovanie nového vlastného kovania podľa návodu výrobcu.
- V prípade potreby úprava kovania na použitie na ADLO dvere.
- Namazanie kovania.
- Montáž kovania na nové ADLO bezpečnostné dvere.
- Nastavenie kovania na bezproblémový chod s cylindrickou vložkou.
- Upratanie si pracovného miesta.

 

Požiadavky na montážne miesto:

Miesto realizácie montáže musí byť sprístupnené v dohodnutom a stanovenom termíne.

Aby mohla montáž bez problémov prebehnúť,  je potrebné zabezpečiť nasledujúce:

- Prívod elektrickej energie 220V/10A ( v prípade dodávky dverí aj so zárubňou 220V/16A ) vo vzdialenosti nie väčšej ako 25m od miesta montáže.
- Dostatočné osvetlenie miesta montáže.
- Vykurované, alebo aspoň temperované priestory v minimálnej teplote 10°C.
- Relatívnu vlhkosť priestorov v maximálnej hodnote 50%.
- Zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu pracovníkov vykonávajúcich montáž.
- Zabezpečiť parkovanie a povoliť vjazd do najbližšej vzdialenosti od miesta montáže.
- Odstránenie predmetov,  ktoré by mohli brániť riadnemu výkonu práce, alebo ktoré by mohli byť počas montáže poškodené.

 

Náradie potrebné na montáž kovania:

Náradie potrebné na montáž kovania zabezpečuje firma ADLO. 

 

Materiál potrebný na montáž kovania:

V cene montáže kovania je zahrnutá spotreba materiálu, ktorý je potrebný na odborne vykonanú montáž kovania na ADLO dverné krídlo. 

 

Bezpečnosť pri práci:

Pracovníci firmy ADLO dodržiavajú všetky normy a požiadavky kladené na Bezpečnosť pri práci.

Aby nedošlo k prípadnému ublíženiu na zdraví spôsobeného úrazom pri montáži, odporúčame zákazníkom nezdržiavať sa v mieste realizácie montáže.

 

Dĺžka trvania montáže vlastného kovania na ADLO bezpečnostné dvere:

Montáž kovania je súčasťou montáže ADLO bezpečnostných dverí. Dĺžka celkovej montáže závisí od objednaného typu dverí, veľkosti dverí, typov príslušenstiev dverí a spravidla nepresiahne dobu trvania 3-5 hodín.

Montáž prebieha vždy v jeden deň.

 

Obmedzenie:

O skutočnosti, či je možné zákazníkom zakúpené vlastné kovanie namontovať na nové ADLO bezpečnostné dvere, rozhoduje technik firmy ADLO pri odbornej technickej obhliadke ( obhliadku poskytujeme nezáväzne a zdarma ).

Kovanie musí byť kompletné, funkčné, s roztečou 90mm.

Vlastné kovanie je nutné doručiť do výroby ešte pred začatím výroby dverného krídla.

 

Dostupnosť prác:

Na objednávku. O možnosti objednania montáže vlastného kovania na ADLO bezpečnostné dvere sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.

 

Dobrá rada:

Odporúčame montáž vlastného kovania ako aj montáž bezpečnostných dverí zveriť skúseným odborníkom s dostatočnou praxou v odbore.

Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť nielen podstatné zníženie Vašej bezpečnosti, ale aj spoľahlivosti Vašich dverí.

Odporúčame objednať si montáž ADLO bezpečnostných dverí spolu s montážou novej ADLO bezpečnostnej zárubne v jeden deň, tak aby Váš chránený priestor neostal počas noci bez možnej ochrany.

 

Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť:

- Nedostatočnú tesnosť dverí a zárubne. Ak sa nachádza medzi dverným krídlom a zárubňou príliš veľká medzera, vzniká možný priestor pre umiestnenie páčidla a tým možnosť páčenia dverí.
- Zle osadené a neodborne nastavené dverné krídlo sa môže pri neuzamknutí dverí samovoľné otvárať a zatvárať.
- Následkom zle osadených dverí môže cez neutesnený priestor pri zárubni prefukovať, alebo presvitať denné či umelé osvetlenie.
- Nesprávne osadené dverné krídlo do zárubne nemusí taktiež správne zaplniť priestor pri zárubni a dverách, kadiaľ sa môže šíriť hluk z chodby do bytu a naopak.

 

Aj veľmi kvalitné a certifikované bezpečnostné dvere, ktoré sú  nekvalitne namontované, nespĺňajú kritéria dostatočnej bezpečnosti, pozor na to....

Predajne ADLO sú opäť otvorené Predajne ADLO sú opäť otvorené Predajne ADLO sú opäť otvorené Zľava až 185€ na vchodovébezpečnostné dvere rad Elite ADLO Exteriérové Termo dvere, Jubeo, zľava -175 €

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie