Spät na cenník dverí
na facebook
Úprava dverí na vlastné kovanie a jeho montáž  na ADLO dvere

Úprava dverí na vlastné kovanie a jeho montáž na ADLO dvere

Katalógové číslo 1101.01
Cena bez DPH: 40,83 € Cena s DPH: 49,00 €

Popis prác:

Úprava dverí na vlastné kovanie a jeho montáž na ADLO bezpečnostné dvere je pracovný proces, pri ktorom odborne zaškolení technici firmy ADLO upravia dvere na Vaše vlastné kovanie a následne ho namontujú na nové ADLO dverové krídlo.

Takýmto spôsobom dvere úplne sfunkčnia tak, aby mohli dvere ihneď po namontovaní plniť svoju bezpečnostnú funkciu.

V cene úpravy dverí na vlastné kovanie sú zahrnuté jednotlivé úkony technika, programátora a práce týkajúce sa prispôsobenia ADLO dverí na vlastné kovanie.
 

- Zameranie Vášho vlastného kovania a návrh úprav dverí.
- Vytvorenie technickej dokumentácie k týmto úpravám.
- Naprogramovanie úprav dverí.
- Odporúčame kovanie poslať do našej výroby na bezplatnú analýzu vhodnosti jeho použitia na ADLO bezpečnostné dvere.
- V prípade potreby úprava kovania na použitie na ADLO dvere.
- Vyskúšanie Vášho vlastného kovania na dverách ešte pred expedíciou dverí z výroby.

 

V cene montáže vlastného kovania na ADLO bezpečnostné dverí sú zahrnuté jednotlivé úkony technika a práce týkajúce sa montáže kovania.

Sú to nasledujúce práce:

- Obhliadka miesta montáže a zameranie vlastného ( v mieste strediska firmy ADLO ).
- Kontrola funkčnosti a úplnosti vlastného kovania pri zameraní dverí.
- Kontrola rozmerov vlastného kovania Rostex  tak, aby kovanie mohlo byť bezproblémovo namontované na ADLO dverné krídlo.
- V deň montáže dverí skompletizovanie nového vlastného kovania podľa návodu výrobcu.
- V prípade potreby úprava kovania na použitie na ADLO dvere.
- Namazanie kovania.
- Montáž kovania na nové ADLO bezpečnostné dvere.
- Nastavenie kovania na bezproblémový chod s cylindrickou vložkou.
- Upratanie si pracovného miesta.

 

Požiadavky na montážne miesto:

Miesto realizácie montáže musí byť sprístupnené v dohodnutom a stanovenom termíne.

Aby mohla montáž bez problémov prebehnúť,  je potrebné zabezpečiť nasledujúce:

- Prívod elektrickej energie 220V/10A ( v prípade dodávky dverí aj so zárubňou 220V/16A ) vo vzdialenosti nie väčšej ako 25m od miesta montáže.
- Dostatočné osvetlenie miesta montáže.
- Vykurované, alebo aspoň temperované priestory v minimálnej teplote 10°C.
- Relatívnu vlhkosť priestorov v maximálnej hodnote 50%.
- Zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu pracovníkov vykonávajúcich montáž.
- Zabezpečiť parkovanie a povoliť vjazd do najbližšej vzdialenosti od miesta montáže.
- Odstránenie predmetov,  ktoré by mohli brániť riadnemu výkonu práce, alebo ktoré by mohli byť počas montáže poškodené.

 

Náradie potrebné na montáž kovania:

Náradie potrebné na montáž kovania zabezpečuje firma ADLO. 

 

Materiál potrebný na montáž kovania:

V cene montáže kovania je zahrnutá spotreba materiálu, ktorý je potrebný na odborne vykonanú montáž kovania na ADLO dverné krídlo. 

 

Bezpečnosť pri práci:

Pracovníci firmy ADLO dodržiavajú všetky normy a požiadavky kladené na Bezpečnosť pri práci.

Aby nedošlo k prípadnému ublíženiu na zdraví spôsobeného úrazom pri montáži, odporúčame zákazníkom nezdržiavať sa v mieste realizácie montáže.

 

Dĺžka trvania montáže vlastného kovania na ADLO bezpečnostné dvere:

Montáž kovania je súčasťou montáže ADLO bezpečnostných dverí. Dĺžka celkovej montáže závisí od objednaného typu dverí, veľkosti dverí, typov príslušenstiev dverí a spravidla nepresiahne dobu trvania 3-5 hodín.

Montáž prebieha vždy v jeden deň.

 

Obmedzenie:

O skutočnosti, či je možné zákazníkom zakúpené vlastné kovanie namontovať na nové ADLO bezpečnostné dvere, rozhoduje technik firmy ADLO pri odbornej technickej obhliadke ( obhliadku poskytujeme nezáväzne a zdarma ).

Kovanie musí byť kompletné, funkčné, s roztečou 90mm.

Vlastné kovanie je nutné doručiť do výroby ešte pred začatím výroby dverného krídla.

 

Dostupnosť prác:

Na objednávku. O možnosti objednania montáže vlastného kovania na ADLO bezpečnostné dvere sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.

 

Dobrá rada:

Odporúčame montáž vlastného kovania ako aj montáž bezpečnostných dverí zveriť skúseným odborníkom s dostatočnou praxou v odbore.

Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť nielen podstatné zníženie Vašej bezpečnosti, ale aj spoľahlivosti Vašich dverí.

Odporúčame objednať si montáž ADLO bezpečnostných dverí spolu s montážou novej ADLO bezpečnostnej zárubne v jeden deň, tak aby Váš chránený priestor neostal počas noci bez možnej ochrany.

 

Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť:

- Nedostatočnú tesnosť dverí a zárubne. Ak sa nachádza medzi dverným krídlom a zárubňou príliš veľká medzera, vzniká možný priestor pre umiestnenie páčidla a tým možnosť páčenia dverí.
- Zle osadené a neodborne nastavené dverné krídlo sa môže pri neuzamknutí dverí samovoľné otvárať a zatvárať.
- Následkom zle osadených dverí môže cez neutesnený priestor pri zárubni prefukovať, alebo presvitať denné či umelé osvetlenie.
- Nesprávne osadené dverné krídlo do zárubne nemusí taktiež správne zaplniť priestor pri zárubni a dverách, kadiaľ sa môže šíriť hluk z chodby do bytu a naopak.

 

Aj veľmi kvalitné a certifikované bezpečnostné dvere, ktoré sú  nekvalitne namontované, nespĺňajú kritéria dostatočnej bezpečnosti, pozor na to....

V prvom rade je to najvyšší výber bezpečnostných ochranných úrovní našich dverí. ADLO. Plánujete rekonštrukciu? Ochráňte svoj nový domov! Vymeňte STARÉ dvere za NOVÉ ADLO! Zľavy až do 230€ ADLO Exteriérové Termo dvere, Jubeo, zľava -175 € Bytové bezpečnostné pivnice zľava 100€

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie