Spät na cenník dverí
na facebook
Premontáž pôvodnej retiazky na ADLO dvere

Premontáž pôvodnej retiazky na ADLO dvere

Katalógové číslo 0015.00
Cena bez DPH: 7,50 € Cena s DPH: 9,00 €

Popis prác:

Premontáž pôvodnej retiazky na ADLO bezpečnostné dvere je pracovný proces, pri ktorom odborne zaškolení technici firmy ADLO demontujú retiazku z Vašich pôvodných dverí, v prípade potreby ju upravia a namontujú ju na nové ADLO dverové krídlo.

Takýmto spôsobom dvere úplne sfunkčnia tak, aby mohli dvere ihneď po namontovaní plniť svoju bezpečnostnú funkciu.

V cene premontáže pôvodného retiazky ADLO bezpečnostné dverí sú zahrnuté jednotlivé úkony technika a práce týkajúce sa premontáže retiazky.

Sú to nasledujúce práce:

- Obhliadka miesta montáže a zameranie pôvodnej retiazky ( v mieste strediska firmy ADLO ).
- Kontrola funkčnosti a úplnosti retiazky.
- V prípade potreby pri zameraní demontáž retiazky.
- V deň montáže ADLO bezpečnostných dverí demontáž retiazky z pôvodných dverí.
- Vyvŕtanie otvorov na uchytenie retiazky do nových ADLO bezpečnostných dverí.
- Výšku umiestnenia retiazky si určuje zákazník podľa svojich potrieb ( spravidla v rovnakej výške ako bola retiazka umietnená pôvodne ).
- Montáž retiazky na nové ADLO bezpečnostné dvere.
- Upratanie si pracovného miesta.

 

Požiadavky na montážne miesto:

Miesto realizácie montáže musí byť sprístupnené v dohodnutom a stanovenom termíne.

Aby mohla montáž bez problémov prebehnúť,  je potrebné zabezpečiť nasledujúce:

- Prívod elektrickej energie 220V/10A ( v prípade dodávky dverí aj so zárubňou 220V/16A ) vo vzdialenosti nie väčšej ako 25m od miesta montáže.
- Dostatočné osvetlenie miesta montáže.
- Vykurované, alebo aspoň temperované priestory v minimálnej teplote 10°C.
- Relatívnu vlhkosť priestorov v maximálnej hodnote 50%.
- Zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu pracovníkov vykonávajúcich montáž.
- Zabezpečiť parkovanie a povoliť vjazd do najbližšej vzdialenosti od miesta montáže.
- Odstránenie predmetov,  ktoré by mohli brániť riadnemu výkonu práce, alebo ktoré by mohli byť počas montáže poškodené.

 

Náradie potrebné na premontáž retiazky:

Náradie potrebné na premontáž retiazky zabezpečuje firma ADLO. 

 

Materiál potrebný na premontáž retiazky:

V cene premontáže retiazky je zahrnutá spotreba materiálu, ktorý je potrebný na odborne vykonanú montáž retiazky na ADLO dverné krídlo. 

 

Bezpečnosť pri práci:

Pracovníci firmy ADLO dodržiavajú všetky normy a požiadavky kladené na Bezpečnosť pri práci.

Aby nedošlo k prípadnému ublíženiu na zdraví spôsobeného úrazom pri premontáži, odporúčame zákazníkom nezdržiavať sa v mieste realizácie premontáže retiazky.

 

Dĺžka trvania premontáže pôvodnej retiazky na ADLO bezpečnostné dvere:

Premontáž pôvodnej retiazky je súčasťou montáže ADLO bezpečnostných dverí. Dĺžka celkovej montáže závisí od objednaného typu dverí, veľkosti dverí, typov príslušenstiev dverí a spravidla nepresiahne dobu trvania 3-5 hodín.

Montáž prebieha vždy v jeden deň.

 

Obmedzenie:

O skutočnosti, či je možné pôvodnú retiazku namontovať na nové ADLO bezpečnostné dvere, rozhoduje technik firmy ADLO pri odbornej technickej obhliadke ( obhliadku poskytujeme nezáväzne a zdarma ).

 

Dostupnosť prác:

Na objednávku. O možnosti objednania premontáže pôvodnej retiazky na ADLO bezpečnostné dvere sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.

 

Dobrá rada:

Odporúčame premontáž pôvodnej retiazky ako aj montáž bezpečnostných dverí zveriť skúseným odborníkom s dostatočnou praxou v odbore.

Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť nielen podstatné zníženie Vašej bezpečnosti, ale aj spoľahlivosti Vašich dverí.

Odporúčame objednať si montáž ADLO bezpečnostných dverí spolu s montážou novej ADLO bezpečnostnej zárubne v jeden deň, tak aby Váš chránený priestor neostal počas noci bez možnej ochrany.

 

Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť:

- Nedostatočnú tesnosť dverí a zárubne. Ak sa nachádza medzi dverným krídlom a zárubňou príliš veľká medzera, vzniká možný priestor pre umiestnenie páčidla a tým možnosť páčenia dverí.
- Zle osadené a neodborne nastavené dverné krídlo sa môže pri neuzamknutí dverí samovoľné otvárať a zatvárať.
- Následkom zle osadených dverí môže cez neutesnený priestor pri zárubni prefukovať, alebo presvitať denné či umelé osvetlenie.
- Nesprávne osadené dverné krídlo do zárubne nemusí taktiež správne zaplniť priestor pri zárubni a dverách, kadiaľ sa môže šíriť hluk z chodby do bytu a naopak.

 

Aj veľmi kvalitné a certifikované bezpečnostné dvere, ktoré sú  nekvalitne namontované, nespĺňajú kritéria dostatočnej bezpečnosti, pozor na to....

Predajne ADLO sú opäť otvorené Predajne ADLO sú opäť otvorené Predajne ADLO sú opäť otvorené Zľava až 185€ na vchodovébezpečnostné dvere rad Elite ADLO Exteriérové Termo dvere, Jubeo, zľava -175 €

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie