Spät na cenník dverí
tlačiť na facebook odporučiť napíšte nám
Premontáž pôvodného prídavného zámku na ADLO dvere

Premontáž pôvodného prídavného zámku na ADLO dvere

Katalógové číslo 0012.00
Cena bez DPH: 15,83 € Cena s DPH: 19,00 €

Popis prác:

Premontáž pôvodného prídavného zámku na ADLO bezpečnostné dvere je pracovný proces, pri ktorom odborne zaškolení technici firmy ADLO demontujú prídavný zámok z Vašich pôvodných dverí, v prípade potreby ho upravia a namontujú ho na nové ADLO dverové krídlo.

Takýmto spôsobom dvere úplne sfunkčnia tak, aby mohli dvere ihneď po namontovaní plniť svoju bezpečnostnú funkciu.

V cene premontáže pôvodného prídavného zámku na ADLO bezpečnostné dverí sú zahrnuté jednotlivé úkony technika a práce týkajúce sa premontáže prídavného zámku.

Sú to nasledujúce práce:

- Obhliadka miesta montáže a zameranie pôvodného prídavného zámku ( v mieste strediska firmy ADLO ).
- Kontrola funkčnosti a úplnosti prídavného zámku.
- V prípade potreby pri zameraní demontáž prídavného zámku.
- V deň montáže ADLO bezpečnostných dverí demontáž prídavného zámku z pôvodných dverí.
- Vyvŕtanie otvorov na prídavný zámok do nových ADLO bezpečnostných dverí.
- Výšku umiestnenia prídavného zámku si určuje zákazník podľa svojich potrieb ( štandardní výška je cca 50cm od vrchu dverí ).
- Revízia funkčnosti prídavného zámku, v prípade potreby nastavenie bezproblémovej funkčnosti zámku.
- Namazanie prídavného zámku.
- Montáž prídavného zámku na nové ADLO bezpečnostné dvere.
- Upratanie si pracovného miesta.

 

Požiadavky na montážne miesto:

Miesto realizácie montáže musí byť sprístupnené v dohodnutom a stanovenom termíne.

Aby mohla montáž bez problémov prebehnúť,  je potrebné zabezpečiť nasledujúce:

- Prívod elektrickej energie 220V/10A ( v prípade dodávky dverí aj so zárubňou 220V/16A ) vo vzdialenosti nie väčšej ako 25m od miesta montáže.
- Dostatočné osvetlenie miesta montáže.
- Vykurované, alebo aspoň temperované priestory v minimálnej teplote 10°C.
- Relatívnu vlhkosť priestorov v maximálnej hodnote 50%.
- Zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu pracovníkov vykonávajúcich montáž.
- Zabezpečiť parkovanie a povoliť vjazd do najbližšej vzdialenosti od miesta montáže.
- Odstránenie predmetov,  ktoré by mohli brániť riadnemu výkonu práce, alebo ktoré by mohli byť počas montáže poškodené.

 

Náradie potrebné na premontáž prídavného zámku:

Náradie potrebné na premontáž prídavného zámku zabezpečuje firma ADLO. 

 

Bezpečnosť pri práci:

Pracovníci firmy ADLO dodržiavajú všetky normy a požiadavky kladené na Bezpečnosť pri práci.

Aby nedošlo k prípadnému ublíženiu na zdraví spôsobeného úrazom pri premontáži, odporúčame zákazníkom nezdržiavať sa v mieste realizácie premontáže prídavného zámku.

 

Dĺžka trvania premontáže pôvodného prídavného zámku na ADLO bezpečnostné dvere:

Premontáž pôvodného prídavného zámku je súčasťou montáže ADLO bezpečnostných dverí. Dĺžka celkovej montáže závisí od objednaného typu dverí, veľkosti dverí, typov príslušenstiev dverí a spravidla nepresiahne dobu trvania 3-5 hodín.

Montáž prebieha vždy v jeden deň.

 

Obmedzenie:

O skutočnosti, či je možné pôvodný prídavný zámok namontovať na nové ADLO bezpečnostné dvere, rozhoduje technik firmy ADLO pri odbornej technickej obhliadke ( obhliadku poskytujeme nezáväzne a zdarma ).

 

Dostupnosť prác:

Na objednávku. O možnosti objednania premontáže pôvodného prídavného zámku na ADLO bezpečnostné dvere sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.

 

Dobrá rada:

Odporúčame premontáž pôvodného prídavného zámku ako aj montáž bezpečnostných dverí zveriť skúseným odborníkom s dostatočnou praxou v odbore.

Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť nielen podstatné zníženie Vašej bezpečnosti, ale aj spoľahlivosti Vašich dverí.

Odporúčame objednať si montáž ADLO bezpečnostných dverí spolu s montážou novej ADLO bezpečnostnej zárubne v jeden deň, tak aby Váš chránený priestor neostal počas noci bez možnej ochrany.

 

Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť:

- Nedostatočnú tesnosť dverí a zárubne. Ak sa nachádza medzi dverným krídlom a zárubňou príliš veľká medzera, vzniká možný priestor pre umiestnenie páčidla a tým možnosť páčenia dverí.
- Zle osadené a neodborne nastavené dverné krídlo sa môže pri neuzamknutí dverí samovoľné otvárať a zatvárať.
- Následkom zle osadených dverí môže cez neutesnený priestor pri zárubni prefukovať, alebo presvitať denné či umelé osvetlenie.
- Nesprávne osadené dverné krídlo do zárubne nemusí taktiež správne zaplniť priestor pri zárubni a dverách, kadiaľ sa môže šíriť hluk z chodby do bytu a naopak.

 

Aj veľmi kvalitné a certifikované bezpečnostné dvere, ktoré sú  nekvalitne namontované, nespĺňajú kritéria dostatočnej bezpečnosti, pozor na to....

VIANOČNÁ AKCIA ADLO, ZADARMO MONTÁŽ a DARČEK pod stromček Venujte Darčekový poukaz ADLO Akcia na povrch pre ADLO bezpečnostné dvere do bytu, zľava 50€ Otváracie hodiny ADLO predajní cez Vianočné sviatky 2018

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie