Spät na cenník dverí
na facebook
Premontáž pôvodného prídavného zámku na ADLO dvere

Premontáž pôvodného prídavného zámku na ADLO dvere

Katalógové číslo 0012.00
Cena bez DPH: 15,83 € Cena s DPH: 19,00 €

Popis prác:

Premontáž pôvodného prídavného zámku na ADLO bezpečnostné dvere je pracovný proces, pri ktorom odborne zaškolení technici firmy ADLO demontujú prídavný zámok z Vašich pôvodných dverí, v prípade potreby ho upravia a namontujú ho na nové ADLO dverové krídlo.

Takýmto spôsobom dvere úplne sfunkčnia tak, aby mohli dvere ihneď po namontovaní plniť svoju bezpečnostnú funkciu.

V cene premontáže pôvodného prídavného zámku na ADLO bezpečnostné dverí sú zahrnuté jednotlivé úkony technika a práce týkajúce sa premontáže prídavného zámku.

Sú to nasledujúce práce:

- Obhliadka miesta montáže a zameranie pôvodného prídavného zámku ( v mieste strediska firmy ADLO ).
- Kontrola funkčnosti a úplnosti prídavného zámku.
- V prípade potreby pri zameraní demontáž prídavného zámku.
- V deň montáže ADLO bezpečnostných dverí demontáž prídavného zámku z pôvodných dverí.
- Vyvŕtanie otvorov na prídavný zámok do nových ADLO bezpečnostných dverí.
- Výšku umiestnenia prídavného zámku si určuje zákazník podľa svojich potrieb ( štandardní výška je cca 50cm od vrchu dverí ).
- Revízia funkčnosti prídavného zámku, v prípade potreby nastavenie bezproblémovej funkčnosti zámku.
- Namazanie prídavného zámku.
- Montáž prídavného zámku na nové ADLO bezpečnostné dvere.
- Upratanie si pracovného miesta.

 

Požiadavky na montážne miesto:

Miesto realizácie montáže musí byť sprístupnené v dohodnutom a stanovenom termíne.

Aby mohla montáž bez problémov prebehnúť,  je potrebné zabezpečiť nasledujúce:

- Prívod elektrickej energie 220V/10A ( v prípade dodávky dverí aj so zárubňou 220V/16A ) vo vzdialenosti nie väčšej ako 25m od miesta montáže.
- Dostatočné osvetlenie miesta montáže.
- Vykurované, alebo aspoň temperované priestory v minimálnej teplote 10°C.
- Relatívnu vlhkosť priestorov v maximálnej hodnote 50%.
- Zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu pracovníkov vykonávajúcich montáž.
- Zabezpečiť parkovanie a povoliť vjazd do najbližšej vzdialenosti od miesta montáže.
- Odstránenie predmetov,  ktoré by mohli brániť riadnemu výkonu práce, alebo ktoré by mohli byť počas montáže poškodené.

 

Náradie potrebné na premontáž prídavného zámku:

Náradie potrebné na premontáž prídavného zámku zabezpečuje firma ADLO. 

 

Bezpečnosť pri práci:

Pracovníci firmy ADLO dodržiavajú všetky normy a požiadavky kladené na Bezpečnosť pri práci.

Aby nedošlo k prípadnému ublíženiu na zdraví spôsobeného úrazom pri premontáži, odporúčame zákazníkom nezdržiavať sa v mieste realizácie premontáže prídavného zámku.

 

Dĺžka trvania premontáže pôvodného prídavného zámku na ADLO bezpečnostné dvere:

Premontáž pôvodného prídavného zámku je súčasťou montáže ADLO bezpečnostných dverí. Dĺžka celkovej montáže závisí od objednaného typu dverí, veľkosti dverí, typov príslušenstiev dverí a spravidla nepresiahne dobu trvania 3-5 hodín.

Montáž prebieha vždy v jeden deň.

 

Obmedzenie:

O skutočnosti, či je možné pôvodný prídavný zámok namontovať na nové ADLO bezpečnostné dvere, rozhoduje technik firmy ADLO pri odbornej technickej obhliadke ( obhliadku poskytujeme nezáväzne a zdarma ).

 

Dostupnosť prác:

Na objednávku. O možnosti objednania premontáže pôvodného prídavného zámku na ADLO bezpečnostné dvere sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.

 

Dobrá rada:

Odporúčame premontáž pôvodného prídavného zámku ako aj montáž bezpečnostných dverí zveriť skúseným odborníkom s dostatočnou praxou v odbore.

Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť nielen podstatné zníženie Vašej bezpečnosti, ale aj spoľahlivosti Vašich dverí.

Odporúčame objednať si montáž ADLO bezpečnostných dverí spolu s montážou novej ADLO bezpečnostnej zárubne v jeden deň, tak aby Váš chránený priestor neostal počas noci bez možnej ochrany.

 

Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť:

- Nedostatočnú tesnosť dverí a zárubne. Ak sa nachádza medzi dverným krídlom a zárubňou príliš veľká medzera, vzniká možný priestor pre umiestnenie páčidla a tým možnosť páčenia dverí.
- Zle osadené a neodborne nastavené dverné krídlo sa môže pri neuzamknutí dverí samovoľné otvárať a zatvárať.
- Následkom zle osadených dverí môže cez neutesnený priestor pri zárubni prefukovať, alebo presvitať denné či umelé osvetlenie.
- Nesprávne osadené dverné krídlo do zárubne nemusí taktiež správne zaplniť priestor pri zárubni a dverách, kadiaľ sa môže šíriť hluk z chodby do bytu a naopak.

 

Aj veľmi kvalitné a certifikované bezpečnostné dvere, ktoré sú  nekvalitne namontované, nespĺňajú kritéria dostatočnej bezpečnosti, pozor na to....

Istiace body ADLO bezpečnostných dverí Plánujete rekonštrukciu? Ochráňte svoj nový domov! Vymeňte STARÉ dvere za NOVÉ ADLO! Zľavy až do 230€ ADLO Exteriérové Termo dvere, Jubeo, zľava -175 € Bytové bezpečnostné pivnice zľava 100€

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie