Spät na cenník dverí
na facebook
Montáž dvojkrídlových ADLO bezpečnostných dverí rad ELITE

Montáž dvojkrídlových ADLO bezpečnostných dverí rad ELITE

Katalógové číslo 3200-0005
Cena bez DPH: 82,50 € Cena s DPH: 99,00 €

 

Popis prác:
Montáž dvojkrídlových ADLO bezpečnostných dverí rad Elite je pracovný proces, pri ktorom odborne zaškolení technici firmy ADLO osadia obe dverné krídla do zárubne a dvere úplne sfunkčnia tak, aby mohli dvere ihneď po namontovaní plniť svoju funkciu.
V cene montáže ADLO dverí sú zahrnuté jednotlivé úkony technika a práce týkajúce sa montáže dverí.
Sú to nasledujúce práce:
-          Obhliadka miesta montáže a zameranie dverí ( v mieste strediska firmy ADLO ).
-          Doprava dverí na miesto montáže ( v mieste strediska firmy ADLO ).
-          Namazanie pántov.
-          Prispôsobenie zárubne.
-          Osadenie dverí do zárubne.
-          Nastavenie oboch krídel dvojkrídlových dverí.
-          Nastavenie spoju dverných krídel.
-          Nastavenie chodu zadlabávacieho zámku.
-          Nastavenie chodu vložky.
-          Osadenie kovania ( ak je zakúpené spolu s montážou ).
-          Montáž bezpečnostnej cylindrickej vložky.
-          Namontovanie priezorníku ( ak je zakúpený spolu s montážou ).
-          Montáž tesnenia ( ak je zakúpené spolu s montážou ).
-          Montáže iného príslušenstva ( klopadlo, samozatvárač, elektrozámok... atď., iba ak sú zakúpené spolu s montážou ).
-          Nezahŕňa montáž vlastného príslušenstva dodaného zákazníkom ( účtuje sa zvlášť ).
-          Nastavenie doliehania dverí do zárubne.
-          Montáž prahu ( ak je zakúpený spolu s montážou ).
-          Upratanie si pracovného miesta.
 
Požiadavky na montážne miesto:
Miesto realizácie montáže musí byť sprístupnené v dohodnutom a stanovenom termíne.
Aby mohla montáž bez problémov prebehnúť, je potrebné zabezpečiť nasledujúce:
-          Prívod elektrickej energie 220V/10A ( v prípade dodávky dverí aj so zárubňou 220V/16A ) vo vzdialenosti nie väčšej ako 25m od miesta montáže.
-          Prívod vody v prípade dodávky dverí aj so zárubňou.
-          Dostatočné osvetlenie miesta montáže.
-          Vykurované, alebo aspoň temperované priestory v minimálnej teplote 10°C.
-          Relatívnu vlhkosť priestorov v maximálnej hodnote 50%.
-          Zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu pracovníkov vykonávajúcich montáž.
-          Zabezpečiť parkovanie a povoliť vjazd do najbližšej vzdialenosti od miesta montáže.
-          Odstránenie predmetov,  ktoré by mohli brániť riadnemu výkonu práce, alebo ktoré by mohli byť počas montáže poškodené.
 
Náradie potrebné na montáž dvojkrídlových ADLO bezpečnostných dverí:
Náradie potrebné na montáž dverí zabezpečuje firma ADLO. 
 
Materiál potrebný na montáž dvojkrídlových ADLO bezpečnostných dverí:
V cene montáže dverí je zahrnutá spotreba materiálu, ktorý je potrebný na odborne vykonanú montáž ADLO dverného krídla. 
 
Bezpečnosť pri práci:
Pracovníci firmy ADLO dodržiavajú všetky normy a požiadavky kladené na Bezpečnosť pri práci.
Aby nedošlo k prípadnému ublíženiu na zdraví spôsobeného úrazom pri montáži, odporúčame zákazníkom nezdržiavať sa v mieste realizácie montáže.
 
Dĺžka trvania montáže dvojkrídlových ADLO bezpečnostných dverí:
Doba trvania montáže ADLO bezpečnostných dverí závisí od objednaného typu dverí, veľkosti dverí, typov príslušenstiev dverí a spravidla nepresiahne dobu trvania 3-5 hodín.
Montáž prebieha vždy v jeden deň.
 
Obmedzenie:
Dvojkrídlové ADLO bezpečnostné dvere je možné osadiť iba do novej ADLO bezpečnostnej zárubne prispôsobenej pre dvojkrídlové dvere.
O skutočnosti či je možné namontovať nové dvojkrídlové ADLO bezpečnostné dvere spolu s osadením novej ADLO zárubne v mieste realizácie zákazky, rozhoduje technik firmy ADLO pri odbornej technickej obhliadke ( obhliadku poskytujeme nezáväzne a zdarma ).
Je potrebné, aby miesto montáže a ostenie spĺňalo požiadavky na bezproblémovú montáž.
 
Dostupnosť:
Na objednávku. O možnosti objednania montáže dvojkrídlových ADLO bezpečnostných dverí sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.
 
Dobrá rada:
Odporúčame montáž bezpečnostných dverí zveriť skúseným odborníkom s dostatočnou praxou v odbore.
Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť nielen podstatné zníženie Vašej bezpečnosti, ale aj spoľahlivosti Vašich dverí.
Odporúčame objednať si montáž ADLO bezpečnostných dverí spolu s montážou novej ADLO bezpečnostnej zárubne v jeden deň, tak aby Váš chránený priestor neostal počas noci bez možnej ochrany.
 
Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť:
-          Nedostatočnú tesnosť dverí a zárubne. Ak sa nachádza medzi dverným krídlom a zárubňou príliš veľká medzera, vzniká možný priestor pre umiestnenie páčidla a tým možnosť páčenia dverí.
-          Zle osadené a neodborne nastavené dverné krídlo sa môže pri neuzamknutí dverí samovoľné otvárať a zatvárať.
-          Následkom zle osadených dverí môže cez neutesnený priestor pri zárubni prefukovať, alebo presvitať denné či umelé osvetlenie.
-          Nesprávne osadené dverné krídlo do zárubne nemusí taktiež správne zaplniť priestor pri zárubni a dverách, kadiaľ sa môže šíriť hluk z chodby do bytu a naopak.
 

Aj veľmi kvalitné a certifikované bezpečnostné dvere, ktoré sú nekvalitne namontované, nespĺňajú kritéria dostatočnej bezpečnosti, pozor na to...

V prvom rade je to najvyšší výber bezpečnostných ochranných úrovní našich dverí. ADLO. Plánujete rekonštrukciu? Ochráňte svoj nový domov! Vymeňte STARÉ dvere za NOVÉ ADLO! Zľavy až do 230€ ADLO Exteriérové Termo dvere, Jubeo, zľava -175 € Bytové bezpečnostné pivnice zľava 100€

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie