Spät na cenník dverí
na facebook
Montáž ADLO bezpečnostných dverí rad ELITE do novej ADLO bezpečnostnej zárubne

Montáž ADLO bezpečnostných dverí rad ELITE do novej ADLO bezpečnostnej zárubne

Katalógové číslo 3200-0001
Cena bez DPH: 40,83 € Cena s DPH: 49,00 €

 

Popis prác:
Montáž ADLO bezpečnostných dverí rad Elite je pracovný proces, pri ktorom odborne zaškolení technici firmy ADLO osadia dverné krídlo do zárubne a dvere úplne sfunkčnia tak, aby mohli dvere ihneď po namontovaní plniť svoju funkciu.
V cene montáže ADLO dverí sú zahrnuté jednotlivé úkony technika a práce týkajúce sa montáže dverí.
Sú to nasledujúce práce:
-          Obhliadka miesta montáže a zameranie dverí ( v mieste strediska firmy ADLO ).
-          Doprava dverí na miesto montáže ( v mieste strediska firmy ADLO ).
-          Namazanie pántov.
-          Prispôsobenie zárubne.
-          Osadenie dverí do zárubne.
-          Nastavenie dverí.
-          Nastavenie chodu zadlabávacieho zámku.
-          Nastavenie chodu vložky.
-          Osadenie kovania ( ak je zakúpené spolu s montážou ).
-          Montáž bezpečnostnej cylindrickej vložky.
-          Namontovanie priezorníku ( ak je zakúpený spolu s montážou ).
-          Montáž tesnenia ( ak je zakúpené spolu s montážou ).
-          Montáže iného príslušenstva ( klopadlo, samozatvárač, elektrozámok... atď., iba ak sú zakúpené spolu s montážou ).
-          Nezahŕňa montáž vlastného príslušenstva dodaného zákazníkom ( účtuje sa zvlášť ).
-          Nastavenie doliehania dverí do zárubne.
-          Montáž prahu ( ak je zakúpený spolu s montážou ).
-          Upratanie si pracovného miesta.
 
Požiadavky na montážne miesto:
Miesto realizácie montáže musí byť sprístupnené v dohodnutom a stanovenom termíne.
Aby mohla montáž bez problémov prebehnúť, je potrebné zabezpečiť nasledujúce:
-          Prívod elektrickej energie 220V/10A ( v prípade dodávky dverí aj so zárubňou 220V/16A ) vo vzdialenosti nie väčšej ako 25m od miesta montáže.
-          Prívod vody v prípade dodávky dverí aj so zárubňou.
-          Dostatočné osvetlenie miesta montáže.
-          Vykurované, alebo aspoň temperované priestory v minimálnej teplote 10°C.
-          Relatívnu vlhkosť priestorov v maximálnej hodnote 50%.
-          Zabezpečiť dostatočný priestor pre prácu pracovníkov vykonávajúcich montáž.
-          Zabezpečiť parkovanie a povoliť vjazd do najbližšej vzdialenosti od miesta montáže.
-          Odstránenie predmetov,  ktoré by mohli brániť riadnemu výkonu práce, alebo ktoré by mohli byť počas montáže poškodené.
 
Náradie potrebné na montáž ADLO bezpečnostných dverí:
Náradie potrebné na montáž dverí zabezpečuje firma ADLO. 
 
Materiál potrebný na montáž ADLO bezpečnostných dverí:
V cene montáže dverí je zahrnutá spotreba materiálu, ktorý je potrebný na odborne vykonanú montáž ADLO dverného krídla. 
 
Bezpečnosť pri práci:
Pracovníci firmy ADLO dodržiavajú všetky normy a požiadavky kladené na Bezpečnosť pri práci.
Aby nedošlo k prípadnému ublíženiu na zdraví spôsobeného úrazom pri montáži, odporúčame zákazníkom nezdržiavať sa v mieste realizácie montáže.
 
Dĺžka trvania montáže ADLO bezpečnostných dverí:
Doba trvania montáže ADLO bezpečnostných dverí závisí od objednaného typu dverí, veľkosti dverí, typov príslušenstiev dverí a spravidla nepresiahne dobu trvania 3-5 hodín.
Montáž prebieha vždy v jeden deň.
 
Obmedzenie:
O skutočnosti či je možné nové ADLO bezpečnostné dvere osadiť a namontovať do pôvodnej, alebo iba do novej ADLO zárubne v mieste realizácie zákazky, rozhoduje technik firmy ADLO pri odbornej technickej obhliadke ( obhliadku poskytujeme nezáväzne a zdarma ).
Je potrebné, aby miesto montáže a ostenie spĺňalo požiadavky na bezproblémovú montáž.
 
Dostupnosť:
Na objednávku. O možnosti objednania montáže ADLO bezpečnostných dverí sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.
 
Dobrá rada:
Odporúčame montáž bezpečnostných dverí zveriť skúseným odborníkom s dostatočnou praxou v odbore.
Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť nielen podstatné zníženie Vašej bezpečnosti, ale aj spoľahlivosti Vašich dverí.
Odporúčame objednať si montáž ADLO bezpečnostných dverí spolu s montážou novej ADLO bezpečnostnej zárubne v jeden deň, tak aby Váš chránený priestor neostal počas noci bez možnej ochrany.
 
Nekvalitne prevedená montáž bezpečnostných dverí môže spôsobiť:
-          Nedostatočnú tesnosť dverí a zárubne. Ak sa nachádza medzi dverným krídlom a zárubňou príliš veľká medzera, vzniká možný priestor pre umiestnenie páčidla a tým možnosť páčenia dverí.
-          Zle osadené a neodborne nastavené dverné krídlo sa môže pri neuzamknutí dverí samovoľné otvárať a zatvárať.
-          Následkom zle osadených dverí môže cez neutesnený priestor pri zárubni prefukovať, alebo presvitať denné či umelé osvetlenie.
-          Nesprávne osadené dverné krídlo do zárubne nemusí taktiež správne zaplniť priestor pri zárubni a dverách, kadiaľ sa môže šíriť hluk z chodby do bytu a naopak.
 

Aj veľmi kvalitné a certifikované bezpečnostné dvere, ktoré sú  nekvalitne namontované, nespĺňajú kritéria dostatočnej bezpečnosti, pozor na to...

V prvom rade je to najvyšší výber bezpečnostných ochranných úrovní našich dverí. ADLO. Plánujete rekonštrukciu? Ochráňte svoj nový domov! Vymeňte STARÉ dvere za NOVÉ ADLO! Zľavy až do 230€ ADLO Exteriérové Termo dvere, Jubeo, zľava -175 € Bytové bezpečnostné pivnice zľava 100€

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie