Spät na cenník dverí
na facebook

Certifikovaná protipožiarna úprava ADLO bezpečnostných dverí E60-C0 D1
(rad Economy D1)

Katalógové číslo 1150-0027
Cena bez DPH: 115,83 € Cena s DPH: 139,00 €
Použitie:
Bezpečnostné dvere vyrobené v prevedení s certifikovanou požiarnou odolnosťou plnia úlohu požiarneho uzáveru bytu, nebytového priestoru, alebo domu.
V praxi to znamená, že ak v miestnosti za protipožiarnymi dverami vznikne požiar, dvere musia zabrániť tomu, aby plamene vyšľahli do priestoru pred dverami a tým by mohli ohroziť osobu unikajúcu po únikových trasách ( schodisku, chodbe ) z objektu v ktorom je požiar.
Protipožiarne dvere taktiež slúžia na zabránenie požiaru rozšíriť sa v bytovom dome do ďalších bytových jednotiek, kde požiar nevznikol.
 
Popis:
Certifikovaná požiarna odolnosť dverí,  je zabezpečená použitím nehorľavých materiálov vo dverách a použitím protipožiarnej napeňovacej pásky nalepenej v priestore medzi ADLO dverným krídlom a ADLO zárubňou.
 
Označenie:
EI60 / EW60. 
EI60 dvere požiaru brániace po dobu 60 minút
EI - hodnota, pri ktorej sa na odvrátenej strane od požiaru sleduje priamo teplota ( dvere brániace
požiaru ).
EW60 dvere požiaru odolné po dobu 60 minút
EW - hodnota, pri ktorej je sledované množstvo sálavého tepla vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru ( dvere obmedzujúce požiar ).
 
Certifikácia a atesty:
Bezpečnostné dvere ADLO vyrobené v prevedení s certifikovanou protipožiarnou úpravou EI60 / EW60 spĺňajú požiadavky na požiarny uzáver EI60 / EW60 podľa normy STN EN 1634.
Hodnotenie a certifikáciu výrobku zabezpečuje nezávislé akreditované skúšobné laboratórium.
 
Požiarna výplň:
Dvere vyrobené s certifikovanou požiarnou odolnosťou, majú konštrukčne vo vnútri dverí ako výplň nehorľavé materiály.
Protipožiarne výplne sú umiestené vo dvernom krídle medzi dvomi oceľovými platňami, takže nijak nenarúšajú funkčnosť a celkový vzhľad dverí.
Výplne dverí bránia preniknutiu požiaru cez dverné krídlo v presne stanovenom čase, podľa druhu certifikácie. 
 
Požiarna odolnosť povrchov:
Bezpečnostné dvere radu Economy sú vyrobené v konštrukčnom prevedení D1 ( povrchy dverí tvoria nehorľavé materiály ). 
Povrchová úprava je vyrobená z nehorľavých materiálov.
 
Protipožiarna páska:
Súčasťou požiarnej certifikovanej odolnosti je protipožiarna napeňovacia páska.
Páska je nalepená na zárubni v mieste, kde doliehajú dvere do zárubne.
V prípade požiaru ( pôsobením sálavého tepla ohňa ), páska zväčší svoj objem a zaplní tak priestor medzi ADLO dverným krídlom a ADLO zárubňou.
Takýmto spôsobom zabráni prieniku ohňa cez požiarny uzáver.  
 
Bezpečnosť:
Úpravou dverí na protipožiarne dvere, sa bezpečnosť ADLO bezpečnostných dverí podľa normy EN STN 1627 nezmení. 
 
Obmedzenie:
Certifikovanú požiarnu odolnosť ADLO dverí je možne objednať iba s novými ADLO dverami.
Dodatočne nie je možné ADLO dvere upraviť na protipožiarne.
Dvere vyrobené v konštrukčnom prevedení D1 nie je možné dodatočne skrátiť.
 
Dostupnosť:
Na objednávku. O možnosti objednania certifikovanej požiarnej odolnosti do ADLO bezpečnostných dverí sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.
 
Dobrá rada:
Bezpečnostné dvere vyhotovené v prevedení s certifikovanou protipožiarnou úpravou, majú konštrukčne vo dverách nehorľavé materiály.
Tieto materiály plnia okrem protipožiarnej funkcie dverí, aj protihlukovú a tepelne izolačnú funkciu ADLO bezpečnostných dverí.
V prípade ak sa jedná o dvere do novostavby, dvere by mali plniť úlohu požiarneho uzáveru bytu.
Nezabúdajte na pravidelnú každoročnú revíziu požiarneho uzáveru autorizovaným technikom.

V prvom rade je to najvyšší výber bezpečnostných ochranných úrovní našich dverí. ADLO. Plánujete rekonštrukciu? Ochráňte svoj nový domov! Vymeňte STARÉ dvere za NOVÉ ADLO! Zľavy až do 230€ ADLO Exteriérové Termo dvere, Jubeo, zľava -175 € Bytové bezpečnostné pivnice zľava 100€

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie