Spät na cenník dverí
na facebook

Certifikovaná protipožiarna úprava ADLO bezpečnostných dverí E30-C0 D3
(rad Economy D3)

Katalógové číslo 1150-0024
Cena bez DPH: - € Cena s DPH: - €

 

Použitie:
Bezpečnostné dvere vyrobené v prevedení s certifikovanou požiarnou odolnosťou plnia úlohu požiarneho uzáveru bytu, nebytového priestoru, alebo domu.
V praxi to znamená, že ak v miestnosti za protipožiarnymi dverami vznikne požiar, dvere musia zabrániť tomu, aby plamene vyšľahli do priestoru pred dverami a tým by mohli ohroziť osobu unikajúcu po únikových trasách ( schodisku, chodbe ) z objektu v ktorom je požiar.
Protipožiarne dvere taktiež slúžia na zabránenie požiaru rozšíriť sa v bytovom dome do ďalších bytových jednotiek, kde požiar nevznikol.
 
Popis:
Certifikovaná požiarna odolnosť dverí,  je zabezpečená použitím nehorľavých materiálov vo dverách a použitím protipožiarnej napeňovacej pásky nalepenej v priestore medzi ADLO dverným krídlom a ADLO zárubňou.
 
Označenie:
EI30 / EW30. 
EI30 dvere požiaru brániace po dobu 30 minút
EI - hodnota, pri ktorej sa na odvrátenej strane od požiaru sleduje priamo teplota ( dvere brániace
požiaru ).
EW30 dvere požiaru odolné po dobu 30 minút
EW - hodnota, pri ktorej je sledované množstvo sálavého tepla vyžarujúce z povrchu na strane odvrátenej od požiaru ( dvere obmedzujúce požiar ).
 
Certifikácia a atesty:
Bezpečnostné dvere ADLO vyrobené v prevedení s certifikovanou protipožiarnou úpravou EI30 / EW30 spĺňajú požiadavky na požiarny uzáver EI30 / EW30 podľa normy STN EN 1634.
Hodnotenie a certifikáciu výrobku zabezpečuje nezávislé akreditované skúšobné laboratórium.
 
Požiarna výplň:
Dvere vyrobené s certifikovanou požiarnou odolnosťou, majú konštrukčne vo vnútri dverí ako výplň nehorľavé materiály.
Protipožiarne výplne sú umiestené vo dvernom krídle medzi dvomi oceľovými platňami, takže nijak nenarúšajú funkčnosť a celkový vzhľad dverí.
Výplne dverí bránia preniknutiu požiaru cez dverné krídlo v presne stanovenom čase, podľa druhu certifikácie. 
 
Požiarna odolnosť povrchov:
Bezpečnostné dvere radu Economy sú vyrobené v konštrukčnom prevedení D3 ( sú použité aj horľavé materiály ). 
Povrchová úprava je vyrobená z horľavých materiálov.
 
Protipožiarna páska:
Súčasťou požiarnej certifikovanej odolnosti je protipožiarna napeňovacia páska.
Páska je nalepená na zárubni v mieste, kde doliehajú dvere do zárubne.
V prípade požiaru ( pôsobením sálavého tepla ohňa ), páska zväčší svoj objem a zaplní tak priestor medzi ADLO dverným krídlom a ADLO zárubňou.
Takýmto spôsobom zabráni prieniku ohňa cez požiarny uzáver.  
 
Bezpečnosť:
Úpravou dverí na protipožiarne dvere, sa bezpečnosť ADLO bezpečnostných dverí podľa normy EN STN 1627 nezmení. 
 
Obmedzenie:
Certifikovanú požiarnu odolnosť ADLO dverí je možne objednať iba s novými ADLO dverami.
Dodatočne nie je možné ADLO dvere upraviť na protipožiarne.
 
Dostupnosť:
Na objednávku. O možnosti objednania certifikovanej požiarnej odolnosti do ADLO bezpečnostných dverí sa môžete informovať v najbližšej ADLO predajni.
 
Dobrá rada:
Bezpečnostné dvere vyhotovené v prevedení s certifikovanou protipožiarnou úpravou, majú konštrukčne vo dverách nehorľavé materiály.
Tieto materiály plnia okrem protipožiarnej funkcie dverí, aj protihlukovú a tepelne izolačnú funkciu ADLO bezpečnostných dverí.
V prípade ak sa jedná o dvere do novostavby, dvere by mali plniť úlohu požiarneho uzáveru bytu.

Nezabúdajte na pravidelnú každoročnú revíziu požiarneho uzáveru autorizovaným technikom.

Predajne ADLO sú opäť otvorené Predajne ADLO sú opäť otvorené Predajne ADLO sú opäť otvorené Zľava až 185€ na vchodovébezpečnostné dvere rad Elite ADLO Exteriérové Termo dvere, Jubeo, zľava -175 €

Referencie

Vchodové dvere do rodinného domu

Bezpečnostná páka

Noblesse

Produkty

Služby

iADLO

Ďalšie